Discussion Forum for StarTeam Users


Service g? ner vid utloggning?


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Discussion Forum for StarTeam Users]
 

Posted by Jonas Olsson on March 06, 2000 at 04:49:29:

N? jag loggar ut fr? v? StarTeam server dyker en dialog upp som s?er att servicen StarTeamService inte stannat p?tid. Det ? den vanliga Wait/End Task/Cancel dialogen man f? via Task Manager.
Jag har ingen annan StarTeam server/service ig?g p?maskinen.
Dock ? tj?sten ig?g och jag kan komma ? StarTeam ?en efter utloggning.


Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Discussion Forum for StarTeam Users]